[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

Työntutkimus

Mielestäni työnmittaus on ennen kaikkea kehittämisen työkalu.

Työajasta voi olla jopa 60% turhaa ei jalostavaa työtä eli hukkaa, joka syö vain aikaa, rahaa ja kustannuksia. Mitattuun tietoon pohjautuvalla nykytila-analyysillä voit tunnistaa prosessisi tai osastosi kehitystarpeet ja keskittyä olennaiseen.

Työhön kuluva aika riippuu myös käytettävästä menetelmästä. Menetelmäsuunnittelijan pyrin yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan valmistus- ja palveluprosessit huomioiden myös laatu- ja ergonomiatekijät.

 

Teen myös perinteisiä kelloaikatutkimuksia työarvon määrittämiseen.

 

Työntutkimuspalvelut:

 • Kelloaikatutkimukset:

 • Havainnointitutkimukset

 • Kehitystarvekartoitukset

 • Apuaika-/ elpymisaikamääritykset

 • Kapasiteetti- ja kuormituslaskennat

 • Läpimenoaika-analyysit

 • Asetusaika-analyysit

 • Pullonkaula-analyysit

 

Muut asiantuntijapalvelut:

 • Projektipäällikköpalvelut

 • Työmenetelmien suunnittelu

 • Työpistesuunnittelu

 • Virtaus-/ prosessikaaviot

 • Työohjeet